Дошкільний навчальний заклад №57
 
.

Атестація

Найдосвіченіший педагог ніколи не повинен спинятися на досягнутому,

бо якщо немає руху вперед, то неминуче починається відставання.

В. Сухомлинський

 

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІВ - це складова частина підвищення фахової кваліфікації, професійної компетентності кожного педагога. Вона передбачає підвищення професіоналізму, розвиток творчої активності, стимулювання діяльності, диференційоване оцінювання педагогічної праці.

 

 

 

МЕТА АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГА ДНЗ:

 • Підвищення відповідальності педагогів за результати розвитку дітей;
 • Активізація творчої професійної діяльності;
 • Стимулювання безперервної та фахової освіти;
 • Забезпечення соціального захисту педагогів.

 

 

ЗАВДАННЯ АТЕСТАЦІЇ:

1. Стимулювання підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом оцінювання знань:

 • вікових та психологічних особливостей дітей;
 • концепції Базових програм;
 • вимог сформованості компетентностей за освітніми лініями та лініями розвитку;
 • сучасних методик та принципів розвитку, виховання й навчання дітей дошкільного віку.

2. Моніторинг та аналіз досягнень педагога та його вихованців.

3. Стимулювання морального й матеріального заохочення педагогів за успіхи у справі розвитку, виховання та навчання дітей.

 

 

ПРИНЦИПИ АТЕСТАЦІЇ:

 • добровільність;
 • відкритість;
 • колегіальність;
 • індивідуалізація;
 • комплексність;
 • диференціація.

 

 

 

АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ І РІВНЯ

дошкільного навчального закладу №57

відділу освіти Шевченківського району

 

 

Голова атестаційної комісії - Кравець М.Р., завідувач ДНЗ.

 

Заступник голови комісії - Ольшевська-Хапова Ю.В., вихователь-методист.

 

Секретар атестаційної комісії - Верхоляк Х.Ю., вихователь, голова ПК.

 

Члени атестаційної комісії:

 

Буран Х.К. - вихователь ДНЗ;

 

Бендина Г.Я. - вихователь ДНЗ;

 

Чудовська Л.В. - головний спеціаліст відділу освіти Шевченківського району.

 

 

 

 

СПИСОК ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  ДНЗ№ 57,

 

які підлягають  атестації  у 2015-2016 н.р.

 

 

п.п

ДНЗ

ПІБ (повне )

Що закінчив

(назва ВУЗу, рік закінчення, фах )

Посада і предмет

атестації

Стаж безпосередньої педагогічної роботи (років) станом на                   10 жовтня 2014р

Фах, за яким здійснено підвищення кваліфікації

Дата видачі посвідчення про підвищення кваліфікації

Навчальний заклад, у якому здійснено підвищення кваліфікації і реєстраційний номер посвідчення

Дата та результати  попередньої атестації на зазначеній посаді

Прогнозовані результати атестації у 2014-2015н.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

№57

Бойко

Ольга Зигмундівна

Прикарпатський нац.унів.ім.В.Стефаника,2010р., вихователь дітей дош.віку, логопед.

 

Вихователь

9 років

Вихователь ДНЗ

11.09.2015р.

ЛОІППО

СПК №27873

(27873-15)

Атестується вперше

Спеціаліст

ІІ категорії

2.

№57

Буран Христина Казимирівна

Львівське муз.-пед.училище,1976р.., вчитель музики ЗСШ та муз.керівник ДНЗ

Вихователь

39 років

Вихователь ДНЗ

22.05.2015р.

ЛОІППО

СПК№25569

(25569-15)

16.03.2011р., підтвердження

9 тарифного розряду

Підтвердження 9 тарифного розряду

3.

№57

Верхоляк Хриcтина Юріївна

Львівське педагогічне училище №1, 1993р., вихователь логопед.груп.Волинський держ.yніверситет ім.Л.Українки, 1999 р., географ, викладач географії

Вихователь

21 років

Вихователь ДНЗ

22.05.2015р.

 ЛОІППО

СПК №25593

(25593-15)

16.03.2011р. підтвердження кваліфікаційної кат."спеціаліст І категорії"

Підтвердження кваліфікаційної категорії "спеціаліст І категорії"

4. №57 Гаращук Вікторія Борисівна Львівське педагогічне училище№1, 1984 р., вихователь в ДНЗ Вихователь 26 років Вихователь ДНЗ 22.05.2015р.

ЛОІППО

СПК 25620

(25620-15)

16.03.2011р.,підтвердження 9 тарифного розряду Підтвердження 9 тарифного розряду
5. №57 Коваль Галина Сергіївна

Львівське педагогічне училище№1, 1992.,

вихователь в ДНЗ

Вихователь 11 років Вихователь ДНЗ 22.05.2015р.

ЛОІППО

СПК № 25549

(25549-15)

Атестується

вперше

Присвоєння 9 тарифного розряду
6. №57 Підгайна Марія Григорівна

Педколедж ЛНУ ім.І.Франка, 2007р., вихователь в ДНЗ.

Прикарпатський націонал.університет ім.В.Cтефаника, 2008р., вихователь дітей дошкільного віку, вчитель початкових класів.

Вихователь 11 років Вихователь ДНЗ 22.05.2015р.

ЛОІППО

СПК № 25642

(25642-15)

16.03.2011 р., підтвердження 9 тарифного розряду Підтвердження 9 тарифного розряду
7. №57 Степаненко Галина Ігорівна Львівське педагогічне училище №1, 1989 р., вчитель початкових класів. Вихователь 15 років Вихователь ДНЗ 22.05.2015р.

ЛОІППО

СПК№25648

(25648-15)

16.03.2011р., підтвердження 9 тарифного розряду Підвердження 9 тарифного розряду