Дошкільний навчальний заклад №57
 
.

Методична робота

 

 

Осередком здійснення навчально-виховного процесу та роботи з педагогогічними кадрами в дошкільному закладі є методичний кабінет, програмне забезпечення якого відповідає сучасним вимогам та нормам.

Головною метою методичного кабінету є навчально - методичне забезпечення педагогічного процесу, організація удосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації педагогічних працівників в закладі.

Завданнями методичного кабінету є:
- вивчення умов забезпечення психічного та фізичного здоров'я вихованців, набуття ними життєвого досвіду та вироблення умінь і навичок, необхідних для подальшого навчання, стану організації педагогічного процесу в групах; - розробка, апробація та впровадження освітніх технологій та систем, перспективного педагогічного досвіду;
- вивчення рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу кадрами;
- створення організаційних умов для безперервного фахового вдосконалення
кваліфікації педагогів;
- проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, вивчення та узагальнення їх перспективного педогогічного досвіду то його впровадження.

У програмово-методичному забезпеченні значне місце відводиться нормативно- директивним документам, інструктивно-методичним матеріалам МОН України, обласного, міського, районного управління освіти, періодичним виданням професійної спрямованості, документації вихователя-методиста, матеріалам атестації працівників, співпраці зі школою, родиною.