Дошкільний навчальний заклад №57
 
.

На допомогу вихователям

 

Методичні рекомендації щодо організації сюжетно – рольових ігор
 

 

Cюжетно-рольова гра – провідна діяльність дошкільників, яка задовольняє вікові потреби дітей та допомагає оволодіти знаннями і вміннями. У грі починається моральний та розумовий розвиток дитини, а головне – становлення особистості.
Відомі два джерела, які живлять дитячі задуми, спонукають реалізувати їх у грі.
Перше – явища і події навколишньої дійсності, які випадково спостерігають діти і які викликають у них інтерес.
Друге – продумана, послідовна організація дорослими доступних, цікавих вражень, що можуть збагачувати зміст гри.
Комплексний метод керівництва ігровою діяльністю передбачає два основних етапи:
1. Виникнення гри на основі вражень дітей у процесі ознайомлення із суспільними явищами, поглиблення і розвиток її за допомогою іграшок та замінників.
2. Активізація педагогічно доцільного змісту ігор – знань, моральних уявлень, творчості, самостійності – за допомогою рольового спілкування вихователя з дітьми, введення правил колективної гри.
Для забезпечення правильної організації та проведення сюжетно-рольової гри, необхідні:
- чіткість та послідовність планування навчально-виховної роботи з керівництва творчими іграми;
- зв’язок між навчанням на заняттях, творчими іграми та працею, спрямованими на задоволення потреби гри;
- складання перспективного планування підготовки сюжетно-рольових ігор на рік;
- конкретизація ігрової ситуації, безпосередньо вихователем у період гри, спираючись на знання та вікові особливості дітей, конкретну ситуацію, досвід, такт, педагогічну майстерність.

 


Методичні рекомендації до проведення сюжетно-рольових ігор
 

 

І. Вимоги до гри:
- кожна дитина повинна вміти виконувати будь-яку роль тієї чи іншої гри (мінятися ролями);
- вживати ввічливі слова – необхідна умова культури спілкування;
- включати в сюжетно-рольові ігри лічбу та вимір, переходячи від конкретних форм до більш абстрактних;
- ігровий матеріал має бути привабливий і розміщений у доступних для дітей місцях.


ІІ. Керівництво вихователя грою:
- знати психологічні та вікові особливості дітей дошкільного віку, індивідуальні – кожної дитини;
- завойовувати довіру у вихованців, розуміти ігрові задуми дітей, їх переживання, вміти встановлювати з ними дружні контакти;
- вміти пробудити у дитини інтерес, цікавість до гри, бажання гратися в колективі однолітків;
- добре знати структуру рольової гри, її чотири компоненти (розподіл ролей, ігрові дії ролей, ігрове застосування предметів та їх умовну заміну іншими предметами, стосунки між гравцями);
- проводити роботу з дітьми по ознайомленню з навколишнім життям, працею дорослих у різних сферах, щоб діти мали певні конкретні знання про навколишню дійсність, які б вони могли використати в грі;
- розвивати в процесі гри у дошкільників творчість, фантазію, уяву, використовуючи різноманітні прийоми: запитання, заохочення, репліку, вказівку, оцінку окремих персонажів, тощо;
- тримати в полі зору всіх учасників гри, а часом самому бути її учасником (з молодшими гратися разом, у старших дошкільників розвивати самостійність, цілеспрямованість, наполегливість);
- сприяти організації дитячого колективу у грі, вихованню дружніх почуттів, позитивних моральних якостей.

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ОРГАНІЗАЦІЇ ЧЕРГУВАНЬ У ДОШКІЛЬНИХ ГРУПАХ ДНЗ

 


Види чергувань:


по їдальні
по куточку живої природи
по заняттях

 

1. У молодшій групі привчати дітей виконувати домашні завдання з близьким результатом: ставити стільці до столів, розкладати на столах серветки, ставити хлібниці, серветниці, тарілки, розкладати ложки; розкладати матеріали до занять і прибирати їх.
З другої половини року привчати дітей до виконання обов’язків чергових по їдальні.


2. У середній групі продовжувати формувати вміння виконувати обов’язки чергових по їдальні: сервірувати столи у певній послідовності:
- застилати столи скатертинами чи розкладати серветки;
- прикрашати букетами квітів;
- ставити хлібниці;
- ставити серветниці;
- ставити блюдечка і чашки;
- ставити тарілки;
- розкладати ложки, виделки, ножі.
Чергування по заняттях вводиться з першої чи другої половини року – на вибір вихователя. Залучати дітей виконувати обов’язки чергових з підготовки до занять: розкладати матеріали, посібники, а після занять прибирати їх на місце.


3. У старші групі обов’язки ускладнюються по кожному із видів чергувань. Черговим по їдальні у присутності дорослого самостійно сервірувати столи до обіду у відповідній послідовності. після їди кожна дитина має сама прибирати свій посуд, а чергові – хлібниці, серветниці та змести крихти зі столу.
Черговим по заняттях – під час підготовки до занять розставити стільці, розкласти у певній послідовності матеріали, обладнання, підготовлені вихователям посібники. привчати кожну дитину самостійно прибирати своє робоче місце після занять.
Черговим по куточку природи – щоденно поливати квіти. розпушувати грунт, допомагати чистити акваріум, клітки для птахів і т.д.


4. Вихователям всіх вікових груп слід звернути увагу на встановлення між дітьми – черговими та всім колективом взаємної поваги.
Чергові дбають про колектив, а діти повинні допомагати черговим, не порушувати правил поведінки, дотримуватися чистоти і порядку.

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПРИЗНАЧЕННЮ ЧЕРГОВИХ


1. З початку року в кожній групі слід чітко розподілити дітей за різними видами чергувань так, щоб кожна дитина по черзі виконувала обов’язки чергових на різних ділянках роботи.


2. Чергових призначати доцільно по двоє.


3. В ІІ молодшій групі та середній групі дітей краще призначати на одноразове чергування з тим, щоб вони поступово привчалися виконувати обов’язки чергових.


4. В старшій групі та 1 класі кращим варіантом є призначення чергових на два дні: це дає можливість закріпити їхні трудові вміння.


5. Призначення чергових має бути оформлене у куточку чергових, де вивішують умовні значки – позначення (різні предмети, фотокарточки, геометричні фігури).
Ці значки вивішують заздалегідь, щоб діти краще запам’ятовували.


6. Добираючи пари для чергування, треба враховувати індивідуальні особливості дітей, трудові навички, взаємини вихованців.