Дошкільний навчальний заклад №57
 
.

Сторінка психолога

 

 

 

Мета та основні завдання психологічної служби в системі освіти

 

Психологічна служба системи освіти України є багаторівневою організаційною системою. Спектр завдань на різних рівнях функціонування цієї системи є доволі різноманітним.

 

Психологічна служба діє з метою ефективності навчально-виховного процесу, своєчасного виявлення труднощів, проблем та умов індивідуального розвитку особистості, профілактики відхилень в індивідуальному розвиткові та поведінці. Її метою є максимальне вивлення творчих здібностей дитини та створення умов для їх розвитку ,формування здорового способу життя, подолання кризових ситуацій, тощо.

 

Психологічна служба в системі освіти є складовою частиною державної системи охорони психологічного здоров'я молодших громадян України і діє з метою виявлення і створення соціально-психологічних умов розвитку особистості згідно з Положенням про психологічну службу в системі освіти України.

 

Цілями діяльності соціально-психологічної служби в системі освіти є:

1. Соціально-психологічне забезпечення процесу реформування освіти та рівні дошкільного закладу.

2. Здійснення психологічної експертизи; соціально-психологічної корекції, соціальної реабілітації дітей дошкільного віку.

3. Психологічна просвіта учасників навчально-виховного процесу.

 

 

 

 

 

Мета і завдання психологічної служби дошкільного навчального закладу

 

Орієнтація освіти на гуманістичні принципи навчання і виховання дитини та забезпечення відповідних умов допомогають створенню моделі соціальної компетентності людини, яка б дозволяла їй оптиммально вирішувати складні питання своєї життєтворчості, успішно досягати індивідуальних і суспільних цілей.

 

Одним із найважливіших етапів є дошкільний період життя. І саме тому психологічне забезпечення розвитку дитини у дитячому садочку, її навчання і виховання набувають великого значення у подальшому житті кожної особистості.

 

Зміст і система роботи зумовлюють низку основних вимог до організації служби. До цих вимог належать:

     - застосування специфічних методів і прийомів впливу на поведінку, що потребує високого професіоналізму;

     - висока відповідальність спеціалістів за результатами корекційної роботи та за надані ними рекомендації;

     - анонімність у роботі;

     - робота з дітьми, що перебувають у важкій життєві ситуації, у стані депресії, стресу, конфлікту.

 

Змістом діяльності практичного психолога дошкільного закладу є охорона психічного здоров'я всіх учасників педагогічного процесу дошкільного закладу. Основним змістом роботи є проблема клієнта, його життєва ситуація. Клієнтом можу бути дитина, вихователь, батьки, адміністрація закладу.